<

TERRITORIO

Trazado histórico do Camiño Primitivo de Santiago.

Plan Director e Plan Estratéxico dos Camiños de Santiago en Galicia.

Proxecto de adecuación dunha cetárea en Portocubelo, Lira.

Proposta de modelo territorial para a comarca de Santiago de Compostela.

Novos retos de gobernanza nas cidades do Eixo Atlántico.

Estudo de rehabilitación dunha aldea abandoada. Análise de Santoalla do Monte, Petín.

INSTAGRAM

TWITTER


gal | es | eng