<
PORTFOLIO

Este pequeno dossier recolle a miña traxectoria formativa e profesional.


Nel presento os proxectos e traballos máis destacados nos que colaborei até a actualidade, relacionados fundamentalmente coa análise de múltiples procesos territoriais e sociais: a ordenación do territorio, a planificación urbana, a xestión da paisaxe e o patrimonio, o desenvolvemento local ou o turismo.


[actualizado xaneiro 2014]


INSTAGRAM

TWITTER


gal | es | eng