<

CIDADE

Áreas de rehabilitación integral en Ourense.

Cidades históricas. Renovación urbana e rehabilitación.

Modificación puntual do Plan Especial do Conxunto Histórico Artístico de Muros.

Cidades funcionais en Galicia. Cuestión de gobernanza.

INSTAGRAM

TWITTER


gal | es | eng